Dia 19 de setembre està
prevista la  propera
donació de sang 
a Cala Rajada
   El proper dia 19 de setembre, que com és costum serà en divendres, en el baixos de la "Casa del Mar" de Cala Rajada, tindrà lloc una Donació de Sang, de la Germandat de Donants de Sang de Mallorca.

   La darrera donació va ser el dia 11 de juliol. En aquella ocasió la assistència de donants fou prou nombrosa.

   Us record que poden donar sang, totes aquelles persones interessades en col·laborar, entre els 18 i 65 anys, amb un pes no inferior a 50 quilograms   El Delegat a Cala Rajada de la esmentada entidad, agraeix a la revista "Cap Vermell" la publicació del esmentat avís.

   Esperant veure-vos el divendres dia 19, a la Casa del Mar, on atendre-vos serà un vertader plaer.

Nicolás Nadal Ferrer
D.N.I 41.353.144 H