Les festes de Sant Roc han anat en decadència...


Si he de dir la veritat, les festes de Sant Roc, patró de Cala Rajada, de cada any han anat en decadència. Si recordam les festes dels anys cinquanta, no les podem comparar amb les el segle XXI, tant en qualitat dels artistes, com en assistència de gent que hi compareixia.

Començarem per recordar las corregudes de bous que se celebraven a la platja de Cala Rajada, en què actuaren en Diego González i n'Ataulfo Martínez, entre d’altres. Després la carn dels bous era repartida a la gen de la localitat. En aquell temps, qui se'n cuidava de tot això era l'amo en Biel Trobat, que era el fillol de la senyora Elionor Servera Melis, sense escatimar dobler algun. Tant li era fer córrer a la Banda de Música tocant un pasdoble, corrent tots els músics inclús l'amo en Miquel Pil·litu, com fer un concurs de fumar un puro, a veure qui aguantava més temps la cendra sense caure en terra, o també fer carreres de bicicletes des de Manacor, que també varen tenir la seva història. Des de llavors ja ha plogut i les coses han cnviat molt.

Cal tenir recordança de les Festes del Carme, que també tingueren la seva època daurada, amb els homenatges a la vellesa, a la Plaça dels Mariners (abans Queipo de Llano), els quals eren de molt de rebombori.

Recordau quan vingué el "Dúo Dinámico"? Aquell vespre es va posar a ploure de valent durant l'actuació. Els artistes cobraren lo pactat (30.000 pessetes) i s'acabà la història. Després vingué una orquestina de senyoretes del Carib que s'ha anomenava "Nereida y su ensueño tropical”", i un artista que despuntava en aquell temps, Juan Erasmo "Mochi".
Totes aquestes festes estaven promogudes per Juan Fernández Espitusanto  "Murta" i contractades a l’empresari d'Artà, Serafí Guiscafré i a "Ruano", que conjuntament disposaven de la sala de festes anomenada "Jartan's", de Palma, i és clar, a Cala Rajada hi portaven lo milloret que desfilava per l’esmentada sala.

Igualmente se celebrava el concurs de la "Reina del Turisme de Cala Rajada", un certamen patrocinat pel senyor Toni Cardona, que era el propietari de l’agència de viatges “Cardosa". Eren dues vetllades. En la primera, el públic assistent a la verbena havia d’elegir les deu  finalistes més guapes i, a la vetllada següent, un jurat nomenat a l’efecte, eletgia la "Reina". El premi consistia en una setmana d'estada per el proper any, a un hotel de la nostra localitat, patrocinat per l’agència “Cardosa".

Hi havia la col·laboració de Can March, i aixì,  l'any 1974 vingué en Julio Iglesias, que estava de vacances en el xalet dels March: com que va fallar Marujita Diaz,va cantar en Julio, segons  la petició formulada per l'Ajuntament d'aquell temps. En Julio era convitat de la família March-Cencillo, amb la seva dona, Isabel Preisler, a passar uns dies de vacances.

Desfilaren en distintes gales per Cala Rajada: Carlos Acuña, Rocío Durcal, Rocío Juado, Sergio y Estíbaliz, Lola Flores, Chicho Gordilo, i un llarg etcètera impossible d’anomenar.

Pareix que aquest any, amb un recital de la filla petita de Lola Flores, han pixat fora del test", però la veritat és que no és res de l'altre dijous, si tenim recordança de les festes d’abans.

           Nicolás Nadal Ferrer
            D.N.I. 41.353.14 H