Ja que aquests dies parlau d'objectes abandonats, aquest és el més gran... i fa anys que està al carrer de Na Forana.