Image

Es important l'edifici multiusos a Cala Rajada i l'enquesta de Cap Vermell demostra que es una demanda de la gent ja que aquest nucli urbà careix de serveis i espais públics. La meva reflexió es, ¿quin edifici multiusos volem i de quin preu? el projecte actual se'n va a 7 milions d'euros i proposa un macro edifici de 4 pisos, sala de conferències, parking soterrat i una gran plaça. El projecte es guapo però... ¿no està sobredimensionat?, sobren instal·lacions i ens falten diners per altres projectes (casal de joves, supressió de les barreres arquitectòniques, edifici policia, refugi d'animals, acabar Es Figueral, peatonització, nou ajuntament, nou centre de salut a cala rajada....). Està clar que tot no es pot fer però si ens dedicam a cobrir les necessitats reals sense grans infraestructures podrem assumir més projectes. Baix el meu punt de vista s'ha d'habilitar un espai públic a S'Auba amb biblioteca, oficines municipals, de turisme... ES PRIORITARI, però tenint en compte tot el que he exposat ens haurem de revisar el projecte de  l'edifici multiusos per aconseguir unes instal·lacions a Cala Rajada que cobreixin les seves necessitats però més modestes.


La situació econòmica de l'ajuntament, vos assegur que no està per despilfarrar diners sense pensar, ja ho han fet aquests darrers quatre anys i les conseqüències son més greus del que pareixien a simple vista.


Gràcies i ànim amb la revista digital.

 Maria Orts