Sí, quan era regidor de cultura va eliminar els cursos que es duien a terme...Bon dia,

Vaig assistir a l'inauguració de l'exposició de l'obra de pauma de Ses Maries i, a banda de la bella exposició vaig escoltar de boca de Rafel Fernández que si l'obra de pauma s'aguanta d'un fil...i que hem de fer qualque cosa per tal que no es rompi, que no desaparegui l'obra de palma a Capdepera.
1
Amén de la foto que es va fer al mercat medieval i que aquesta revista publicà que jo sàpiga el responsable directe de que hagui desaparegut qualsevol activitat sobre l'obra de pauma a Capdepera és ell.

Sí, quan era regidor de cultura va eliminar els cursos que es duien a terme perquè ja s'havia fet massa cosa sobre la llata. És el típic argument del polític crea un problema per llavors poder destinar una murterada de doblers en arreglar-ho. Ses madones de sa llata anaren a les escoles a fer demostracions uns anys sense cap ajut ni recolzament municipal. I ell, en lloc d'aprofitar l'embranzida de l'any de la llata (2016) ho va enfonsar tot. No evità, no, els cursos de ball flamenc on hi assistien tres regidores, per exemple. Però ves per on, ara passats els anys se li pot retreure que ell és part de la culpa de que l'obra de pauma a Capdepera pengi d'un fil. 

Si Ses Maries començaren a cursos de l'escola d'adults, tal volta ara hi hauria un altra grapat de gent que també fés llata. Mai ho sabrem. Vosté els va tancar la porta. 

I una altra cosa. Del "refresc" de l'any passat al d'enguany hi ha massa diferència. Ni tant ni tampoc. Si llavors va passar els 3000 euros, divendres passat va ser de "patatilles i olivetes". I tothom paga els mateixos imposts.


JMF


(*) foto d'arxiu