inici

Cap Vermell

Problemes de trànsit al carrer Bustamante


Una lectora ens ha remès aquestes imatges i un breu escrit:

"Avui (per dia 6 d'agost) el carrer Bustamante és un caos. En el mateix dia, és a dir avui, es posen les senyals de trànsit de prohibir aparcar del 8  al 16 amb motiu de les festes, però a la vegada es tapa la senyal de direcció prohibida i s'obri ela transit en ambdós sentits. El que he comentar un autèntic caos!"

Foto del mes

CAP VERMELL INFORMA

Cap Vermell és membre 
fundador de l'Associació de 
Premsa Forana de Mallorca


Amb els nostres mitjans:Horaris C E Escolar