Una lectora ens ha remès aquestes imatges i un breu escrit:

"Avui (per dia 6 d'agost) el carrer Bustamante és un caos. En el mateix dia, és a dir avui, es posen les senyals de trànsit de prohibir aparcar del 8  al 16 amb motiu de les festes, però a la vegada es tapa la senyal de direcció prohibida i s'obri ela transit en ambdós sentits. El que he comentar un autèntic caos!"