Contrarèplica de Nicolás de Nadal


Benvolgut senyor Paco Galian:
És un plaer dirigir-me a vostè i posar les coses en el seu punt.
Per començar, la revista Cap Vermell va tergiversar el títol del meu escrit, que es titulava: "REPASSANT EL PREGÓ DEL SENYOR MOREY" i vosaltres per posar "llenya al foc", o "atiar la foganya" el titulareu "CRITICANT EL PREGÓ DEL SENYOR MOREY", I AIXÓ NO S'AJUSTA A LA REALITAT. Amés vaig enviar el tetx integre a la adreça electrònica del senyor Jaume Fuster Alzina,  el qual pot comprovar que el títol fou canviat al vostre gust, com "JUAN PALOMO, YO ME LO GUISO, Y YO ME LO COMO", i aquest canvi es presta a confusió total i absoluta.

He de recordar-li, senyor Galian, que la crítica tant pot ser constructiva, o positiva, com destructiva, o negativa, i jo no construïa res i molt meyns destruïa cosa qualcuna. Em limitava a reconèixer que el senyor Morey s'havia deixat "dins el tinter" moltes de coses, i amb altres les va repetir massa. Això, ni més ni meyns. Just pel senzill motiu de tergiversar el títol ja seria motiu d'anar al jutjat de guàrdia, però deixaré la cosa tal i com está. Ha de saber que toca molts de temes de la nostra història, que vostè desconeix totalment, i si els coneix és per referències, que com li vaig dir en certa ocasió, "LA PERSONA ES DE DONDE NACE, NUNCA DE DONDE SE HACE", i a bon entenedor poques paraules basten.

No penso contestar a ningú, perquè no em dóna la gana. Com diu un refrany, "QUI AMB AL·LOTS SE COLGA, COMPIXAT S'AIXECA". Ja que posau els text al vostre gust que mes us convé, això no és ètic, com tampoc fa honor a la veritat, tergiversant els escrits quan als escrivans del Cap Vermell els convé.
             Nicolás de Nadal Ferrer
             D.N.I 41.353.144 H