Col·legi s'Alzinar
MATRICULA I CONFIRMACIÓ DE MATRÍCULA
  Tots els alumnes admesos en aquest centre han de formalitzar la matrícula pel proper curs 2008-09. Alumnes nous en el centre (els qui han de fer 3 anys el curs 2008-09 i els qui han canviat de centre)
- DIES DE MATRÍCULA: 17 I 18 DE JUNY
- DIES DE CONFIRMACIÓ DE MATRICULA:   DEL DIA 11 A 25 DE JUNY
- HORES: DE DILLUNS A DIVENDRES DE 9 A 10’30h.
              DIMECRES I DIVENDRES DE 12 a 14,30h.

PER FAVOR, RESPECTAU ELS HORARIS!!!