inici

Cap Vermell

Pobres cans
Pobres cans que tenen uns amos que no els treuen al carrer amb les "feines" fetes i les han de fer pel carrer i, fins i tot, fan esperar a l'amo per fer-les en els portals de les cases dels veïns.
A jo, ma mare me va ensenyar que les feines se fan a casa abans de sortir. 


Una veinada

Foto del mes

CAP VERMELL INFORMA

Cap Vermell és membre 
fundador de l'Associació de 
Premsa Forana de Mallorca


Amb els nostres mitjans:Horaris C E Escolar