Puntualitzacions de Josep Rullan,

en relació a una carta  apareguda a Cap Vermell

Image

    Bon dia, companys, i moltes gràcies per la celeritat amb què penjau a la vostra pàgines els anuncis d'activitats del parc natural de Llevant.Respecte de la notícia que comentàveu, sobre el trist aspecte que ofereix Cala Mitjana, sols podem deixar constància d'estar totalment d'acord amb la indignació que ha sentit qui s'ha trobat aquest espectacle de fems en aquest indret natural. Agraim que en faceu difusió a veure si això pot incidir en que se solucioni prest i definitivament el problema. 
    Com sabreu, ni Cala Mitjana, ni Cala Torta, ni Cala Matzoc formen part actualment del parc natural de la península de Llevant, ni estan compreses tampoc en cap espai natural protegit, doncs tot i formar part de l'àrea natural d'especial interès (ANEI) Muntanyes d'Artà, així com d'una zona d'especial conservació (ZEC), aquestes figures no són considerades espais naturals protegits, la gestió dels quals és competència de la conselleria de Medi Ambient.
De moment les ZEC terrestres no tenen cap pla de gestió aprovat, per la qual cosa l'ajuntament d'Artà és la institució responsable de mantenir aquestes platges en un estat adequat, no per ser zones d'alt valor natural i paisatgístic, sinó principalment per conformar una zona amb un important ús social al seu municipi.

Image 


   Al parc natural de la península de Llevant ni tenim la competència que ens obligui a anar a netejar aquestes platges, ni tan sola tenim la possibilitat de poder-hi enviar la nostra brigada a fer-ho, doncs això suposaria fer unes actuacions fora de les nostres obligacions. Sentint-ho molt no podem fer res al respecte, més que fer arribar a l'ajuntament d'Artà la nostra preocupació per aquest tema, com ja hem fet en alguna ocasió arrel d'altres queixes que ens han fet per escrit, i registrat, a la nostra oficina.


Cordialment,
Josep Rullan

parc natural de la península de Llevant

c/ de l'Estel, 2. 07570 Artà. Tel. 971 836 828