En nom de tota la família i en el meu en particular, vull expressar públicament el nostre agraïment a totes les persones amb qui en Tòfol va compartir molts dels millors moments de la seva vida. A tots els que varen ser amics seus i companys, i a tots els coneguts que, en un moment o l'altre, van compartir amb ell curolles i aficions. I també volem fer públic el nostre agraïment a aquells que, en els moments difícils del final del trajecte vital d'en Tòfol, van estar al nostre costat i hi continuen estant ara que ell ja no és aquí. De tot cor, moltes gràcies a tots.

Maria Llull