DIUMENGE DIA 9 DE MARÇ                              

S' informa a les persones que estiguin interessades a anar a votar diumenge dia 9 de març i no ho poden fer pels seus propis mitjans, que disposaran d'un vehicle dels serveis socials que les traslladarà fins als col·legis electorals pertinents.

Les persones interessades poden telefonar al 629746247, Joan Genovart.