Mateu Garau, regidor de Vies i Obres fa balanç de les darreres actuacions del seu departament

Image

   Durant els darrers dies s’han duit a terme una sèrie d’actuacions al nucli de Cala Rajada entre les que cal destacar l’asfaltat de varis carrers i l’acondicionament de l’Avinguda Amèrica (passeig marítim). A més, s’han intensificat les actuacions d’embelliment i manteniment diàries com puguin ser: repintat de senyals, eliminació d’adhesius al mobiliari urbà, reparació de petits desperfectes a la via pública, canvi de papereres, sembra d’arbres, etc.


   Pel que fa a les actuacions principals abans esmentades, els carrers asfaltats són els que estan situats entre el C/ Magallanes i el C/ Bustamante, agafant a la dreta d’Elionor Servera. És una actuació inclosa que es repetirà en altres carrers paulatinament, incorporant, segons els casos, actuacions també de clavegueram, pluvials i altres serveis bàsics. Els carrers afectatas per aquets actuació són, entre d’altres: Ses Rotges, Alcalà Galiano, Llegitimes, Xuclamel, Coconar, etc.
   Pel que fa al passeig marítim, s’està intentant que les zones ajardinades tenguin una imatge més digna i que deixin de ser llocs on s’arreplegui la brutícia. Per això s’ha canviat el tipus de manteniment d’aquestes zones apostant per un manteniment més periòdic i realista. A més, s’han suprimit els antics bancs de formigó que es trobaven en un estat més que lamentable, s’ha afegit grava en algunes zones on havia desaparegut i s’ha posat i es posarà especial esment en l’estat del mobiliari urbà.
   Per una altra banda, i pel que afecta a Cala Rajada, s’ha arribat a un acord amb Telefònica perquè es faci una revisió de les cabines de telèfons en un breu espai de temps, ja que moltes d’elles fa anys que presenten un estat deplorable.


Mateu Garau Flaquer
Regidor de Vies i Obres de l’Ajuntament de Capdepera.