4 DE MARÇ DE 2008

20 HORES

Image

Sessió Ordinària Ple Convocatòria
Dimarts  4 /03 / 2008
Hora: 20:00 hores

Ordre del dia:

I.- Aprovacio actes sessions anteriors  : 05/0/08  i 11/02/08

II.- Exp 1SS-03/08: Conveni col.laboració entre la Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Inmigració del Govern de les Illes Balears i l'Ajuntament de Capdepera per al desenvolupament d'accions formatives dins el  marc del programa Alter.

III.-Exp 42 urb/04: Pla d'Acció Agenda Local 21 Capdepera.Declaració d'Eivissa.

IV.- Exp. 41AG/08: Contractació: servei de recollida i transport dels residus sòlids urbans i gestió de la deixalleria al terme municipal de Capdepera.

V.-Decrets i resolucions.

VI.-Precs i preguntes.