Image

   Mateu Melis, regidor de ES GRUP a l’Ajuntament de Capdepera denuncia que estan proliferant els cartells sense cap llengua oficial (català i castellà)  malgrat que tenim un reglament, que ha de vetllar per la normalització de tota la senyalització i retolació.

 Des de la regidoria de cultura no es fa res per potenciar l’ús de la nostra llengua, ni per fer complir el reglament, tot i que  les empreses anunciants poden obtenir subvencions per la retolació en català.