Benvolguts redactors i col·laboradors de la revista digital "Cap Vermell".
     És un plaer llegir els vostres escrits, fets amb molta mestria i precisió.

    No els puc esmentar  tots ja que em quedaria curt, però entre tants puc mencionar el reportatge de la pesca de la llampuga, el qual fou vist per un amic de Buenos Aires, qui em va comanar que vos donàs l'enhorabona per el excel·lent informació de l'esmentada pesca.
   Esper que aquest any 2008 que estrenarem ben prest vos sigui propici de cara als projectes que teniu prevists.
   Molts d’anys per a tothom i que no ens falti salut, és un desig d’en Nicolás Nadal