AGENDA DE LA VILA
Mes de febrer de 2017NATS

 Dia 1, Nahm Marín Pérez, de Antonio i Lorena

 

NOCES

Dia 3, Antonio Jesús Rueda Pérez amb Francisca López López

Dia 3, Francisco Ramiro Gutiérrez amb María Ángeles Piñeiro Escanellas

Dia 14, Gabriel De la Torre Garau amb Maria Antònia Pastor Sancho

Dia 14, Julio César Fuentes Hernández amb Angélica Cristina Narváez Cedeño

 

FINATS

Dia 1, Magdalena Julià Servera (1922)

Dia 1, Miquel Riutort Font (1920)

Dia 7, Isabel Cursach Riera (1920)

Dia 8, René Bühler (1956)

Dia 9, Pedro Antonio Ferrer Pascual (1930)

Dia 12, Antònia Flaquer Melis (1926)

Dia 13, Masiana Català Català (1922) *

Dia 17, Agustín Moll Ferrer (1935)

Dia 23, Noelia Ramos Mariño (1985)

Dia 24, Helga Voight (1931) *

Dia 28, Jaime Nebot Llinàs (1925)

 
  * No residents