Mes d’abril 2008    Noces

Dia 4, Marcelino  Sánchez Lindo i Laura Quintela Martín
Dia 11, Bartomeu Flaquer Flaquer amb Margarita Rosa Rodríguez Díaz

 

    Nats

Dia 8,  Tolo Morey Marin de Gabriel i Francisca
Dia 12, María Jiménez Pulido de  Juan António i Miriam
Dia 12, Diego Infantes Quetglas de Diego i Marta
Dia 16, Ariany Hidalgo Hernández de Carlos Alberto i Yldaly Yuleyma
Dia 20, Christian Otero Brunet de Anselmo i Antònia
Dia 21, Joan Moreno Ferrer de José Fernando i Catalina
Dia 22, Virginia Steiner Zigaran de Juan Manuel i Cristina de los Àngeles
Dia 24, Ainara González Celis de José Manuel i Rebeca
Dia 24, Estela Maria Antich Gomes de Carlos Miguel i Izauliria
Dia 29, Milo López Dormagan  de Guillermo i Sarah Maria

 

   Finats

Dia 16, Carmen Ramos Ramos (1.917)
Dia 30, Karl-Heinz Klose (1.950)