inici

Cap Vermell

Agenda de la Vila. Gener 2015

Agenda de la Vila
Mes de gener 2015
NATS  

Dia 7, Colau Nadal Sancho, de Laura

Dia 7, Rut Rodríguez Marín, de Juan José i Lorena

Dia 9, Alexandra Moll Riera, de Bartomeu i Maria del Mar

Dia 25, Marcel Infantes Silva, de José i Marta

  

 FINATS


Dia 2, Pedro Sancho Moll (1938)

Dia 4, Àngela Massanet Moll (1921)

Dia 6, Júlia Hernández Cerrato (1955)

Dia 7, Catalina Morey Melis (1930)

Dia 8, Tomás Riera Rubio (1928)

Dia 10, Lidia Abad Rodríguez (1917)

Dia 13, Catalina Sureda Massot (1931)

Dia 14, Francisca Escalas Barceló (1922)

Dia 23, Josefa Caballero Viñas (1940)

Dia 24, Dorothea Katharina Rau (1949)

Dia 29, Sebastián Cañellas Dols (1938)


   

Foto del mes

CAP VERMELL INFORMA

Cap Vermell és membre 
fundador de l'Associació de 
Premsa Forana de Mallorca


Amb els nostres mitjans:Tercer sector:
“L’acció social en marxa”

Horaris C E Escolar