Agenda de la Vila

Mes de març 2013
NATS

Dia 9, Pau Espiritusanto Chanton de Santiago i Paphada

Dia 16, Sebastià Pascual Vives de Antonio Javier i Dolores

Dia 17, Enrique Gómez Blazquez de Juan Luís i Monserrat

Dia 18, Cesc Mercant Celis de Joan i Vanesa

Dia 18, Lluc Rubio Nebot de José Antonio i Cristina

Dia 21, Andrea Vega Contreras de Francisco José i Yolanda

Dia 26, Maila Maria Engelhardt de Jens Michael i Antje Katherin


NOCES

Dia 8, Rafael Morales Novo amb Bàrbara Ferrer Barceló

Dia 17, Miguel Sintes Femenias amb Isabel Uceda González

Dia 22, Jesús Rodríguez Moral amb Marina Nadal Sard
FINATS

Dia 3, Francisca Llinàs Palou (1919)

Dia 5, Luís Ramírez Morales (1943)

Dia 5, Francisco Sánchez Quintero (1936)

Dia 6, Maria Veny Brunet (1917)

Dia 6, Margarita Lliteras Font (1926)

Dia 12, José Parra Ballesta (1933)

Dia 14, Juan Pons Vives (1928)

Dia 14, Concepción Espejo  Salinas (1957)

Dia 19, Sebastià Albertí Flaquer (1922)

Dia 19, Maria Flaquer Rosselló (1923)

Dia 22, Joaquin Viejo González (1933)

Dia 24, Jaime Roca Segura (1927)

Dia 24, Bernd Helmut Rolf Wiesinger (1949)

Dia 27, Catalina Lliteras Gili (1924)