Imatges preses el dijous, dia 29 de desembre de 2011, a les 14,15 hores

Cap de fibló localitzat davant les aigües de Cala Agulla

Fotografies de Jaume Cuart