Els forns de calç, com ho poden ser les sitges, són elements etnològics presents als nostres bosc que caldria preservar...

Però el cert és que es troben en un permanent estat de degradació abandonat a la seva dissort.
I el que és més greu, gairebé tots els forns de calç de Capdepera ( i de Mallorca també, però això n ens consola gens) són simplement abocadors de fems.
Aquesta imatge correspon al que s'hi troba a l'inici del camí de Sa Talaia de Son Jaumell  (Es Telégrafo). És fàcil d'endivinar qui ha abocat els fems.Curiosament és un dels que es troben en millor estat de conservació, malgrat la manca de respecte dels "excursionistes" que el visiten.