Quan es va declarar la reserva marina de Llevant digueren que es limitarien els ancoratjes a la zona. El lector que ens envia aquesta foto d'Es Gulló en una nit d'estiu planteja si encara està permés i si aquest estacionament no perjudica les praderes de posidònia.
Queda dit! EMbarcacions n'hi ha!