Les portes de fusta no s'ajusten al bastiment


Les festes tenen això: temps per passejar i fixar-te en allò que sovint passam per alt. Alguns lectors ens han comentat lo lleig que queden els dos portals de Can Creu d'Inca. Les portes semblen retallades per la part de baix dixant un espai de 3-5 centímetres.

Què ha passat?
Idò que s'ha llevat la pedra de la part inferior del bastiment del llindar del portal.

En el cas del portal principal no es tengué en compta aquest detall i no se li va comunicar al fuster. En el cas de l'altre portal, s'hi ha afegit un bocí de fusta però no ha bastat.

A banda de responsabilitats, que ben segur ningú no assumirà, el fet és que tan de temps sense portes i quan s'instal·len de bell nou no queden bé.

Uns diuen que a l'hivern hi passarà tiro per davall.
D'altres que, paga beneït, ja sabem qui ho pagarà.
Tots ens demanam, quan s'obrirà? a què es destinarà?


Aquesta porta ja està arreglada i el pegat que ha quedat serà mereixedor d'un altre peu per aquesta foto.