Per Antoni Flaquer «Coix»


A la foto n’Agustí Esteva «Blancus» i la seva filla Maria Esteva, ex-infermera, visitant un viver de llagostes de fusta, submergit davant Can Mateu des Bar.

N’Agustí Esteva i en Juanito Morey compraven llagostes als pescadors de Cala Rajada i també a pescadors de Ciutadella, que les enviaven a Cala Rajada a través d’Antoni Fuster «Pereandreu», casat amb Ulari, que vivia a Ciutadella i les portava amb el llaüt Sant Antoni.

N’Agustí Esteva i en Juanito Morey enviaven les llagostes vives dins caixons de fusta folrades de giny i tapades dins caixons plens d’aigua de mar, per enviar a Barcelona.

Si la comanda era urgent les enviaven per avió i si no era urgent amb vaixell correu a Barcelona.A la segona foto, el bot auxiliar de la Juma que utilitzava n’Agustí per visitar els vivers de llagosta.A la tercera foto, el viver de llagosta fora de la mar. Suposam que és amb en Joan Alzina «Puig» i la seva germana, la nina Antònia Alzina «Putxa».