Antoni Flaquer “Coix”
Constitució del Pòsit de Pescadors de Capdepera, 1924

La constitució del Pòsit de Pescadors de Capdepera el 1924, va ser referendada per les autoritats de la marina de Palma. El Pòsit tenia el local social i els tenyidors de les xarxes, molt necessaris, on actualment hi ha l’ambulatori mèdic o Casa del Mar.

El Pòsit de Pescadors donà ales als mariners de Cala Rajada. I el més important, muntaren una escola per nins de les famílies dels mariners amb el mestre Toni Massot, d’Artà, publicaren uns estatuts obligatoris pels quals se regien els mariners. Elegiren com a Patró Major a Biel Ferrer, patró de cabotatge, de sempre molt actiu en la vida dels mariners.

La foto de la festa de la constitució del Pòsit de Pescadors, amb la directiva, patrons i mariners.

Després de 98 anys, recordam a les persones amb els números, i van de la dreta a la esquerra:

 1. Macià Esteva «Blancus».
 2. Joan Fuster «Eulari».
 3. Toni Fuster «Pereandreu».
 4. Colau Nadal «Colavet».
 5. Andreu Nadal .
 6. Tomeu Garau, pare de Toni «Bombu».
 7. Toni Massot Mestre .
 8. Representant de la marina de Palma
 9. Colau Garau «Bombu».
 10. Biel Ferrer, Patró Major.
 11. Toni Bauzà.
 12. Francisco Massanet.

La segona foto, amb els números que corresponen als patrons coneguts.