Antoni Flaquer “Coix”


Moll de Cala Rajada, estiu de 1963

A la fotografia, propietaris i mariners asseguts una tarda de diumenge, o de festa, a l’ombra de l’edifici de la llotja del peix, abans de construir el bar Marítim.

És de suposar que estaven dialogant sobre les captures o problemes dels propis pescadors, asseguts sobre un pedrís que, amb la construcció del Bar Marítim, quedà reduït a la meitat. Seria agradable que amb la nova remodelació del moll, quedàs el pedrís.

Els personatges, d’esquerra a dreta: el primer assegut, el Tinent Pocoví, propietari d’un llaüt de pesca; assegut en terra adobant xarxes, un germà d’en «Quiquet» vingut de Ciutadella; el següent, desconegut; després en Miquel Sinto, en Pedro Fuster «Ninyo», n’Andreu Nadal, en Nadal Bernat, en Biel Morey, pare dels Morey, i en Tomeu Fuster «Ninyo»; a continuació la dona del fotògraf (és de suposar estrangers); a dalt madò Juanita Lluïsa, que guaita a Joan Puig mentre adoba les xarxes.