Una foto que destaca el que ara és l'aparcament de can Patilla i el local de la gent gran sense fer.