Fa molt de temps publicàrem que el pal de llum que hi ha a la vorera de l'avinguda dels Pins, just on arriba la carretera de Sa Pedruscada, es troba en mol mal estat. Darrerament el seu estat ha empitjorat considerablement, com es pot veure a les imatges.

Per la senyalització que n'hi ha devora, sembla que es pensa substituir ( esperem que sigui aviat) o al manco que s'han adonat de la seva perillositat. Si es canvia estaria bé que no s'ubicàs enmig de la voravia, essent una nosa més per transitar.