Divendres, 7 de juliol, la plaça del Cap Vermell mostrava aquesta lamentable imatge. Evidentment el responsable no té clar que els embalatges, cartrons s’han de deixar plegats i no de qualsevol manera. Intuïm l’origen d’aquest caramull, però a manca de confirmació només recordem que hi ha una normativa de "generadors singulars" que s'ha de complir i no és de rebut que aquest caramull quedi enmig de la plaça fins la recollida (que es fa al capvespre).

(*) GUIA DE RESIDUS PELS GENERADORS SINGULARS DE CAPDEPERA (bars, restaurants, comerços, hotels,...)

Condicions de lliurament:

- Plegau les capses de cartró.

- Dipositar-les dins contenidors homologats de color blau, dins una capsa o fermades, amb identificació de la fracció que contenen.

- No fiqueu el paper dins bosses de plàstic.

RECORDAU!

- Tots els contenidors han de ser homologats i han de dur el nom de l’establiment i de la fracció que contenen.

- Els contenidors s’han de col·locar a la via pública, al costat de l’entrada de l’establiment productor.

- Una vegada buits, s’han de retirar en el termini màxim de 30 minuts, en el cas de la recollida de vidre (recollida de dia) o en el moment d’obrir l’establiment (en les recollides nocturnes).

 (*) Informació de fulletó informatiu municipal referida a la recollida de paper i cartró.