El servei de carreteres ha "plantat" tota una sèries de fites en el municipi, per indicar els punts quilomètrics de les carreteres del Consell de Mallorca. A la rodona del camp de futbol tenim una amb l'inici de la carretera 15B (des de la rodona del camp de futbol a Cala Rajada) i al moll una amb l'indicació Ma-4050 (carretera de Cala Rajada fins el far).