El castell de Capdepera, 1965  ( La casa del Governador te la teulada esbucada)