Joves a S'acadèmia, 1967


A l’any 1964 es muntà a Capdepera una acadèmia mixta per a fer el batxillerat a la “Plaza de España”, actualment plaça de L’Orient, allà on havia la “Càmara agrària” i la “Escuela nacional para ninos”.

Aquesta imatge es un fotografia de 1967, és a dir ja té més de 5’0 anys! Podem veure els al·lots que feien 3r i 4t.

A dalt i d’esquerra a dreta trobam Mari Germa Melis, Josep Terrassa “de na Maians”, Bàrbara Giscafré “Barona” i Guillem Danús.
A sota podem veure a na Margalida Forteza  “Cota”, Antònia Vila “Bibina”, Maria Massanet “Sabatera” i Antònia Garau “Galleta”.