Han plantat un bidet damunt l'ensofrador

Cert és que poca gent sap que aquest cubicle amb un ribell davora vol ser un ensofrador. Recordem que la rodona té una inscripció que diu "any de la llata 2005". Ara, a lo Marcel Duchamp hi han afegit un bidet damunt. Tot plegat, molt escatològic. Però si cadascú fa el que li rota, això pot ser un desastre. Si ja no ho és.