inici

Cap Vermell

Cavallet quan eres jove 142/ Inauguració club de submarinisme 1958

Bar Negresco

clicau damunt per ampliar-la

INAUGURACIÓ, L’ANY 1958, DEL Club de submarisme de Cala Rajada, al Bar Negresco del carrer Enginyer Roca.

Drets: (De dreta a Esquerra): Miquel Esteva “Blancus”- Vicenç Nadal Bosch – Guillem Reus – Joan Moyá “Tasà” – Jordi Ballester – Nicolau Trobat- Juan Flaquer “Ros” – Patró Perico Morey – Bartomeu Massanet “Guitarró”(batle) – Comandant de Marina – Jaume Ferriol, menescal – Pedro Vaquer Fiol, contramestre del port – Gabriel Bibiloni, metge – Bartomeu Gomila, rector parròquia Cala Rajada.

Acotats (De dreta a Esquerra): Miquel Pascual “Papa” – Sebastià Melis Mayol “Mengol” – Joan Sureda “ del Molino” – Joan Vaquer “Corem” – Joan Gomis, campió de pesca submarina- Esteve Mercant- Julio Georges – Climent Garau “ de ses Coves” i la seva filla petita.

 
F
oto Toni Flaquer "Coix"

 Foto del mes

CAP VERMELL INFORMA

Cap Vermell és membre 
fundador de l'Associació de 
Premsa Forana de Mallorca


Amb els nostres mitjans:Tercer sector:
“L’acció social en marxa”

 
DISTRIBUCIONS LLEVANT

CASHtelèfons 971565006/971818945

horari de 9-13  j de  15-18

Dissabtes de 9-13

 


 

Horaris C E Escolar