Pitjor no es pot  fer. La senyalítica ha de servir per ajudar als ciutadans, no per entorpir les relacions ni la vida quotidiana. No sabem qui ha ordenat tal despropòsit. El batle, com sempre, segur que s'espolsarà les culpes. 
El cert és que les senyals de circulació han d'estar situades a un lloc visible per a tothom, que no destorbim ni impedeixin la circulació a peu. Aquestes a més de estar tortes són perilloses ja que surten més de 20 cm del de la paret. Com es deia el grup de rock, peor imposible.