inici

Cap Vermell

Senyals tortes, baixes, perilloses i molestes per als vianants.Pitjor no es pot  fer. La senyalítica ha de servir per ajudar als ciutadans, no per entorpir les relacions ni la vida quotidiana. No sabem qui ha ordenat tal despropòsit. El batle, com sempre, segur que s'espolsarà les culpes. 
El cert és que les senyals de circulació han d'estar situades a un lloc visible per a tothom, que no destorbim ni impedeixin la circulació a peu. Aquestes a més de estar tortes són perilloses ja que surten més de 20 cm del de la paret. Com es deia el grup de rock, peor imposible.Foto del mes

CAP VERMELL INFORMA

Cap Vermell és membre 
fundador de l'Associació de 
Premsa Forana de Mallorca


Amb els nostres mitjans: 
DISTRIBUCIONS LLEVANT

CASHtelèfons 971565006/971818945

horari de 9-13  j de  15-18

Dissabtes de 9-13

 


 

Horaris C E Escolar