inici

Cap Vermell

Cavallet quan eres jove 133/ Primer furgó funerari

 Primer furgó funerari de Capdepera

 

Era l’estiu de 1974, el dia de Sant Bartomeuet ( 25 d’agost), quan es reuniren a la plaça de l’església de Capdepera, el  batle Jaume Fuster Massanet “Pereandreu”, el seu tinent batle, Bartomeu Terrasa Ruis” i, suposem, que alguns regidors ( llavors nomenats “concejals”), que no s’identifiquen clarament a l’imatge. El que si apareix, es Bartomeu Alzina “Blai”, el municipal de la Sala.

Mentre el rector ( aleshores anomenat “ecònom”) Miquel Picornell Mayol, es disposava a beneir l’objecte protagonista de l’acte: el primer furgó  funerari del nostre poble,( conegut com a “cotxe dels morts”) destinat al trasllat de difunts al cementiri.


Poca gent, sembla, va assistir a aquest esdeveniment – això d’estirar “la pota” fa poca gràcia, veritat? --. Així hi tot, podem localitzar a la fotografia de Xisco Vives “Gatova”,  a l’amo en Joan Morey, al senyor Paulino Alzina, a Melcior Mayol, de “Son Terrassa”; l’amo en Llorenç  Sancho, de Ca’n Niu; l’amo en Tomeu Sureda “Verger” i  Jaume Mayol, un dels fadrins més populars de la vila, tot una enciclopèdia per seu saber, i a qui, tal volta s’hauria de dedicar qualque article ( el sota signant sentia una gran estima per ell), a més d’un imperceptible grup de gent difícil d’identificar. Tampoc en sabem rés dels 5 escolanets que acompanyen al capellà.

Bé, idò ja teniu tasca – el qui vulgui – per a completar els noms de tots aquells que no hem sabut reconèixer; o corregir – si ens hem errat – el que deixem aquí escrit.

Que us sigui de gust!

MEYME


Foto del mes

CAP VERMELL INFORMA

Cap Vermell és membre 
fundador de l'Associació de 
Premsa Forana de Mallorca


Amb els nostres mitjans:Tercer sector:
“L’acció social en marxa”

 
DISTRIBUCIONS LLEVANT

CASHtelèfons 971565006/971818945

horari de 9-13  j de  15-18

Dissabtes de 9-13

 


 

Horaris C E Escolar