Se'n prepara una de grosa...

Alguna cosa es cou pel Campet. Què és? No ho sabem, però pel Campet hi ha moviment, alguna en duen de moguda. Quan serà l’esdeveniment? Tampoc ho sabem, ens limitam a adelantar-nos a la notícia per servir informació fresca als lectors. Quines viandes adornaran les taules? Qui posara el cul sobre els banquets? Qui amollarà un rotllet abans que els comensals puguin pegar grapada? Hi haurà ambientació musical? Massa preguntes. Nosaltres ens limitam a posar la bena abans de la ferida sempre al servei dels lectors més ben informats del mon.