En alguns elements del mobiliari urbà la manca de manteniment és notable.  De vegades, això és cert, el mal ús que es fa per part d’alguns ciutadans fa  que el deteriorament sigui més “ràpid”, d’altres és senzillament deixadesa o manca d’un pla manteniment periòdic. De fet estam massa acostumats a deixar-lo tot pel darrer moment, quan el grau de degradació és notori.La “glorieta”, escenari o pèrgola de la plaça Castellet, destinada a concerts o punt de partida de diverses activitats, es troba situada ben enmig del centre “turístic” de Cala Rajada en un lloc on passen gairebé tots els nostres visitants. Idò si us hi fitxeu podeu veure com els ferros que la sostenen necessiten una mà de pintura i, molt especialment, adobar els làmines de metall de protecció del sostre que es troba en mol mal estat.