Fa uns mesos comentàvem que la passarel·la de Cala Mesquida necessitava manteniment. De fet alguns taulons de fusta presentaven desperfectes i demanaven el seu reemplaçament. I, malgrat s'ha fet esperar, cal dir que s'ha canviat els més deteriorats.D'altra banda en alguns indrets l'arena acumulada passa per damunt la passarel·la, cosa que indica la vitalitat de les dunes i la capacitat de sedimentació de cala Mesquida.Aquests dies el torrent de Cala Mesquida, si bé no arriba a la mar, ens ofereix una imatge molt bella.