Posant al jardí   
 
Aquesta imatge ha perdut qualitat però és pura història familiar. Esta feta al jardí de la casa matrialcal de madó Àngela Caraca, devers l'any 1970.A l'imatge trobam a na Catalina Caldès (sogra d'en Joan), Madó Àngela Caraca, Lluïsa Martínez (germana de Caty), en Joan Sancho i na Caty Martínez

Arxiu Jusan