Gabellins a la 5a Mija Marató del Carme








Els cinc "joves" de la fotografia posen abans de participar en la V edició de la Mitja Marató del Carme. Concretament, correspon a l'edició celebrada el juliol de 1992. 

La crònica de Cap Vermell del mes següent deia " A les festes del Carme l'activitat esportiva per excel·lència fou la mitja marató del Carme, ja consolidada a nivell insular com una de les millor organitzades a Balears. Enguany comptà amb una gran participació d'atletes (a nivell local, comarcal i insular, més els estrangers) superant les previsions de la pròpia organització..."



Ben segur que heu reconegut els nostres "joves esportistes" (per cert, gairebé tots segueixen ben actius, esportivament parlant!).
Ells són: Pep Roig, Suso Rexach i Pep Bonet (a dalt); i Toni Sureda i Tolo Massanet "Coix" (a baix).

Ja ho diu la capçelera..., cavallet quan eres jove!