Fa uns  mesos comentàvem que s'havia adobat el tram del passeig Marítim, cantonada amb el carrer Nereides, i s'asfaltà el bocí de carrer Nereides entre els hotels Clumba i Son Moll. S'acabà la feina (o al manco se donà per acabada), i un lector ens ha remès dues fotografies (perdoneu la qualitat ja que esta feta amb mòbil).

Si us fitxeu la part baixa del mur quedà sense referir. El nostre lector no sap de qui és la responsabilitat, però lamenta que hagi quedat enmig el pal de l'electricitat, a la cantonada, i la part baixa del mur de l'hotel Son Moll ha quedat tot l'estiu com se veu a l'imatge. 

Són aquests els millors acabats d'obra que poden fer a Cala Rajada?