Escolanets


 La fotografia esta datada al 1953. L'estol està integrat per nou al·lotells que feien d'escolanets a Cala Rajada, posat més o manco seriós, davant de l'església del Carme. Alguns miren l'objectiu, d'altres no se sap què, i qualcun  fins i tot posa cara de circumstàncies. Aleshores, això de fer-se una fotografia no era gaire habitual. 
 


Els elements que hi apareixen, d'esquerra a dreta, són: 
1: Salvador Bernat Vadell; 2: Gonzalo Morant Levenfeld; 3: Pep Miró Coves; 4: Vicenç Nadal Sunyer; 5: Toni Serapio Monjo; 6: Francesc Massanet Terrassa: 7: Pere Morey Melis; 8: Colau Nadal Forteza; 9 i Jaume Fuster Alzina.