Foto de família
Una imatge senzilla, de família, al pati de la casa. Tots posats amb un somriure mirant a la càmera. La imatge es pot datar al voltant de 1966.A la imatge hi trobam drets (d'esquerra a dreta), Antònia Sureda Calafat, Marcelino López, Joan Sancho Calafat, Tolo Calafat Sirer (el nin que duu en braços és n'Agustí Lliteras Sureda) i Àngela Calafat Sirer.
Acotats hi podem veure en Bernat Calafat Mascaro "de Ciutadella" i na Catalina Calafat Sirer.