Un amable lector, Francisco Prado, en ha remès aquesta imatge presa durant la tempesta del capvespre de dia 23 de setembre.

Senzillament espectacular!