Antònia Mercant,
pintora del paisatge gabellí

 

Els paisatges de la nostra contrada restaran per sempre immortalitzats pel pinzell de n'Antònia Mercant, a la que li ve de natura estampar la diversitat de colors tant característics de aquest indret del
Llevant mallorquí.  Afició que compartí amb el 
seu germà Jaume, afamat pintor gabellí, ja desaparegut, i poc manco que menyspreat al poble de les seves arrels

 Antònia Mercant, malgrat fregar els 85 anys, segueix al costat del seu espòs Francisco, amb les mateixes inquietuds pictòriques que, des de la seva joventut, ha encobeït íntimament. La filla de mestre Esteve Enrique, d'una forma o d'altres, deixarà l'empenta del seu bon que fer, no tan sols en la plasmació de les seves pintures si no, també, en la bonhomia del seu caràcter.

Bona gent, n'Antónia...

 

Les fotografies són d' APS i es troben a l'arxiu de Jusan