Escolania de la Mare de Deu de l'Esperança. Any 1959
L'imatge que us presentam és de l'Escolania Mare de Deu de l’Esperança de Capdepera , feta l'any 1959 per Foto Amadeo Alou.A la fila de dalt trobam:  Mateu Garau, Pep Rigo, Joan Moll, el vicari Joan Font, el rector Joan Dalmau, el jove capellà Llorenç Tous, Joan Flaquer “del Recreo”. 
A la fila  d’enmig: Joan Servera, Joan Sancho, Miquel Pascual, Pedro Llabata, Antoni Vaquer, Bartomeu Melis, Antoni Adrover, Jaume Blanes i Llorenç Ladària.
Asseguts: Miquel Moll, Miquel Sancho, Pep Gelabert, Javier Sànchez, Bartomeu Garau, Antoni Melis i Joan Melis.    


Foto cedida per Juan Sancho "Jusan"