Una vegada més un tram de les voreres de l'Autovia  intransitable...
No tenim cap dubte que d'aquí uns dies (poden ser més o manco) s'adobaran les rajoles de les voreres de l'Autovia Joan Carles i. De fet enguany ja s'havien reposat diversos trams que es trobaven en mal estat. Així i tot, en conjunt, l'autovia necessita mà de metge.Pot ser cert que en aquest vial hi ha diverses administracions que tenen responsabilitats (carreteres, ajuntament) i no totes són tan sensibles a la  necessitat d'una reforma i millora de les voreres. Bé això és  tema d'un debat més ampli, el que volíem dir és que  les reparacions s'haurien de fer amb major celeritat.