A la terrassa de n'Aguait (1965)
L'imatge que presentam esta presa a la terrassa de l'hotel n'Aguait per devers l'any 1965.Els presents eren (d'esquerra a dreta):  Jaume Tous “Jato” (1),  Catalina Pellicer “Tiva” (2),  Margarita Massanet “Galiona" (3), Tomeu Melis “Meyme” (4),  Francisca Tous “Cetre” (5);  Maria Esperança Massanet “Galiona” (6), Tomeu Garau “Bolló” (7),  Maria Angela Moll “de Sa Tafona”(8) i  la mare d’aquesta, Enriqueta Mercant (9)